Misja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Namysłowie

Jesteśmy zespołem profesjonalistów otwartym na potrzeby dzieci, młodzieży, ich rodziców, uczniów i nauczycieli, zapewniającym wieloprofilowe psychologiczno- pedagogiczno- logopedyczno- rehabilitacyjne usługi o najwyższym standardzie. Proponujemy bogatą ofertę pomocy, wspierającą wszystkich naszych petentów w pełnieniu swoich ról z sukcesem, realizacją w przyjaznej atmosferze, opartej na uczciwości, wrażliwości i empatii. Dobro każdego dziecka- to wartości nadrzędne wyznaczające nasze codzienne, odpowiedzialne, kreatywne, wspierające i odważne działania.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W NAMYSŁOWIE